Load and Trim Sheet Nedir?

✈✈✈


Load And Trim Sheet Nedir? | havacilikadina.com

Uçak seyahatlerinizde eğer pencere kenarında oturuyorsanız dışarı baktığınızda uçak altında adeta bir arı sürüsü gibi çalışan bir ekip görürsünüz.Fosforlu yelekler giymiş olan bu ekip bagajların yüklenmesinde ve büyük araçlar ile koca koca kargoların uçağa taşınmasında koordine halinde çalışırlar.
 

Peki bu fosforlu yelekliler yüklemeyi neye göre yapıyorlar hiç merak ettiniz mi? 

İşte tam burda devreye yükleme ve düzenleme formu olan Load and Trim Sheet giriyor.Havacılıkta kullanılan, hava araçlarının yükleme işlemlerinin ve denge ayarlarının gösterildiği kıymetli evraktır kendisi.Load and trim sheet, load ve trim olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Her havayolunun kendi L&T sheeti olabileceği gibi, hizmet alınan yer hizmetleri firmasının L&T sheetleri de kullanılabilir.

Bu dokümanın hazırlanmasındaki öncelikli amaç, hava aracı operatörü yahut pilotuna; "center of gravity" olarak tabir edilen "hava aracının ağırlık merkezini" rakam olarak deklare etmek, bununla birlikte uçak içerisindeki yolcu, bagaj, kargo vb. yüklerin dağılımlarını resmî olarak bildirmektir. Yükleme ve Düzenleme formunun uçuş öncesinde hazırlanması, başlıca iki nedene bağlı olarak zorunluluk ihtiva eder.Bunlar;
Her uçak tipinin kendisine münhasır olarak motor, iniş takımı ve genel gövdesi itibarıyla yapısal anlamda kaldırabileceği maksimum ağırlık hadleri vardır. Söz konusu limitler uçak üreticisi firma mühendislerince belirlenir ve bu limitlere riayet etmek gerekir. Yükleme Ve Düzenleme Formu, belirlenen sınırların aşılıp aşılmadığını yahut aşıldıysa ağırlık bazında ne kadar aşıldığını anlamak ve tespit etmek için kullanılır.

Bagaj, Kargo, Yakıt ve Yolcu dağılımı, uçağın havada doğrusal bir düzlemde ve dengede kalabilmesi için makul şekilde dağıtılmış olmalıdır. Yükleme ve Düzenleme Formu bu dağılımı ortaya koyduğundan, herhangi bir dengesizlik söz konusu olduğunda formdaki veriler dikkate alınarak gerekli düzenlemeler yapılabilir. Bu husus uçuş güvenliği için çok büyük önem arz eder.

LOAD(YÜKLEME)BÖLÜMÜUçağın yükleme işlemlerinin gösterildiği kısımdır. Karşı meydana gönderilen LDM (Load Distribution Message/ yük dağılım mesajı) mesajını içerir. Uçağın denge hesabı için gerekli ağırlıkları ve yük dağılımını sayısal olarak bu bölümde planlanır ve gösterilir.

Uçağın kuru operasyonel ağırlığı(DOW), maksimum kalkış ağırlığı(MTOW) , maksimum sıfır yakıt ağırlığı(MZFW) ve maksimum iniş ağırlığı (MLAW), aldığı kalkış yakıtı (TOF), havada yakacağı yakıt (Trip Fuel), yolcu sayısı,deadload (bagaj sayısı ve ağırlığı, kargo, EIC, posta ağırlıkları) ile işlemler yapılarak önceden planlanan yükleme planına (pre-loading) uygun olarak yerleştirilmesi yapılır.

✈✈✈
Yorumlar

HAVACILIK ADINA YOUTUBE

Popüler Yayınlar