Pasaport Nedir? Türkiyede Kaç Çeşit Pasaport Var?

• Kanunla belirtilen makamlarca verilen, belirtilen süre boyunca geçerli, bir ülkenin milli sınır kapılarından diğerine geçmeye yarayan, uluslararası geçerliliği olan kimlik belgesidir.

Türkiye Cumhuriyeti Umuma Mahsus Pasaportu

Pasaportun Kullanım Amaçları Nelerdir?

•Vatandaşlığın kanıtıdır.
•Ülkenin, vatandaşlarına milli hudutlar arası dolaşım izni verdiğinin göstergesidir.
•Vizelerin işlenmesi, giriş çıkış damgaları vb. için kullanılır.

Türkiye'nin 4 çeşit pasaportu vardır.


Pasaport Çeşitleri Nelerdir?

•Kimi ülkeler üç çeşit pasaport kullanırken, Türkiye'nin de içinde bulunduğu bazı ülkeler dört çeşit pasaport kullanmaktadır.

Ülkemizde kullanılan pasaport çeşitleri nelerdir?

•Umuma Mahsus
•Hususi (Special)
•Hizmet (Service)
•Diplomatik

Türkiye Cumhuriyeti Umuma Mahsus Pasaportu

UMUMA MAHSUS PASAPORT

•İl ve ilçe Nüfus Müdürlükleri,dış temsilcilikler ve konsolosluklar tarafından düzenlenir.
•Her ülke vatandaşı temin edebilir.
•Minimum 6 ay, maksimum 10 yıl süre ile düzenlenir.

HUSUSİ (SPECIAL) PASAPORT

•İl Nüfus Müdürlükleri ve bazı durumlarda dış temsilcilikler ve konsolosluklar tarafından düzenlenir.
•Devlet memurları (1.-2. ve 3. derece), aynı dereceye sahip kamu görevlileri ve bu görevden emekli olanlara verilir.
•Minimum 6 ay, maksimum 5 yıl süre ile düzenlenir.
•Eş ve 18 yaşına kadar çocuklara da verilir. (Öğrenimi devam eden çocuklara 25 yaşına kadar hususi pasaport düzenlenebilir.)

HİZMET (SERVICE) PASAPORT

•İl Nüfus Müdürlükleri tarafından düzenlenir.
•Devlet tarafından resmi vazife ile yurtdışına gönderilen ve hususi pasaport almaya hak kazanamamış olan kişilere verilir.
•Minimum 6 ay, maksimum 5 yıl süre ile düzenlenir. Bu süre görev süresine bağlıdır.
•Kendisiyle birlikte göreve gitmesi
durumunda eş ve 18 yaşına kadar çocuklara da verilir. (Öğrenimi devam eden çocuklara 25 yaşına kadar hizmet pasaportu düzenlenebilir.)

DİPLOMATİK PASAPORT

•Dış İşleri Bakanlığı, dış temsilcilik ve konsolosluklar tarafından düzenlenir. •TBMM'de görev alan veya emekli milletvekilleri ve bakanlar, devlet ricalinde adı geçen üst düzey memurlara verilir.
•Minimum 6 ay, maksimum 5 yıl süre ile düzenlenir. Bu süre görev süresine bağlıdır.
•Eş ve 18 yaşına kadar çocuklara da verilir. (Öğrenimi devam eden çocuklara 25 yaşına kadar diplomatik pasaport düzenlenebilir.)

Yorumlar

HAVACILIK ADINA YOUTUBE

Popüler Yayınlar